Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu

Rakennusten sähkösuunnittelu

  •  Rakennusten automaatio-, sähkö- ja telesuunnittelu
  • Työ- ja loppukuvien laadinta
  • Suunnittelukäytössä on Kymdatan CADS ELECTRIC suunnitteluohjelmisto

 Valaistussuunnitelmat ja laskelmat

  •  Valaistussuunnitelmien ja valaistuslaskelmien laadinta Dialux EVO ohjelmistolla

Kuntoarviot ja korjaussuunnitelmat

  • Sähköjärjestelmien kunnon selvitys ja arvointi
  • Korjaussuunnitelmien laadinta

Pätevyydet