Sähköasennus

Sähköasennukset

  • Sähköasennukset ja sähköurakointi
  • Remonttien ja saneerausten sähkötyöt
  • Sähköasennusten muutos- ja korjaustyöt

Pätevyydet

  • Yrityksellä on Sähköpätevyys 2, joka oikeuttaa toimimaan 1 kV vaihtojännitteisten ja 1,5 kV tasajännitteisten sähkölaitteistojen sähkötöissä (TUKES)